Nikoil Bank-dan vakansiya - Bakı, Sumqayıt və Bərdəyə qrup rəhbəri...

Nikoil Bank-dan vakansiya - Bakı, Sumqayıt və Bərdəyə qrup rəhbəri...

Qrup rəhbəri – Bakı, Sumqayıt və Bərdə

Tələblər:

  Ali tәhsil;
  Mikro kreditlәrlә iş sahәsindә minimum 3 il tәcrübә;
  Azәrbaycan vә rus dilindә sәrbәst danışıq bacarığı;
  Analitik düşüncә;
  İdarәetmә bacarığı;
  Әla ünsiyyәt qurma vә komandada işlәmәk bacarığı;

Vəzifə öhdəlikləri:

  Mikro kredit mәhsullarının satışı prosesinin keyfiyyәtli şәkildә tәşkili vә icra olunmasına nәzarәt;
  Mikro kredit mәhsulları üzrә mövcud il üçün tәsdiqlәnmiş vә Bankın büdcә planında nәzәrdә tutulmuş satış planlarının hәyata keçirilmәsinә nәzarәt;
  Direct marketinq işlərinin təşkili və potensial müştərilərin banka cəld edilməsinə nəzarət etmək
  Filialda mikro kredit sahәsindә çalışan qrup әmәkdaşlarının kredit portfelinin tәhlili vә nәzarәti.
  Mikro kreditlәr üzrә mütәxәssislәrә vә qrup rәhbәrlәrinә daxili şәrtlәr daxilindә göstәrilәn

Göstərilən tələblərə cavab verən namizədlər öz CV-lərini mövzu sətrində vakansiyanın adını [email protected] (Qrup rəhbəri-region) qeyd edərək, elektron ünvanına göndərə bilərlər.


Xəbər lenti