Şəriksiz Yaradan- Köşə

Şəriksiz Yaradan- Köşə

Zeynəb Əkbər

 

 

Dahi Şərq filosoflarında birinin sözləri ilə başlamaq istəyirəm yazıma "Qərbi gəzdim- hər yerdə İslam gördüm, müsəlman görmədim.Şərqi gəzdim- hər yerdə müsəlman gördüm İslam görmədim.Hal-hazırda daha geniş vüsət almış bu durumu çox incəliklə qədim  təsvir etmişdir.İnsan tək qala bilər,amma tərk edilməz çünki onu daim tərk etməyən Allah vardır.Bu cümlə hər zaman tutunduğum və həyatımın idarəsinə hakim kəsdiyim ən sevimli sözlərdir.Amma çox təəssüf ki,bu gün bu sözlərin mənasını dərk etməyə belə  cəht etməyən böyük bir kütlənin əhatəsindəyik.Bu çoxluqlar öyrəşib ki, hər şeydə,hər hərəkətdə, hər inanacda kiminsə etdiklərini təkrarlasınlar. Təkrarladıqları isə yalnış yolla dini bizə çatdıran,məzhəbçilər, dinsizlər, Allahın varlığını dərk etməyənlərdir.Bunlar mollalar,üzdən iraq müsəlman qardaşlarımız tərəfindən idarə olunan bir neçə ilahiyyatçılardır. Allah təkdir,şəriksizdir,bütün peyğəmbərlər Allahın az günahı olan ibadətkar,dini insanlara Allahın əmri ilə çatdıran bəndələridir.Müqəddəslik Allaha məxsusdur.Gözəllik Allahdır.Bütün dinlərə hörmət Allaha olan sevgidən irəli gəlir.Çünki din Allaha edilən ibadətdir.Bütün dinlər içərisində ən çox parçalanan,ən çox məzhəbçiliyi olan,ateistlərin din deyəndə ilk öncə yadlarına düşən din İslamdır.O İslam ki, Allahın yer üzünə göndərdiyi sonuncu humansit səmavi və artıq ölməyə doğru gedən.Bəs İslam nə zamandan öldü?Məhəmməd Peyğəmbərin(s.ə.s)  vəfatından sonra.Peyğəmbər (s.ə.s)  vəfat edəndən sonra hakimiyyət davası şiə-sünni deyilən məzhəbçiliyin əsasını qoydu.Bu dava Allahını bütün varlığı ilə sevən bəndəyə lazım deyil.Amma bunun lazım olmadığını düşünən az bir qism insan var.Deməli əsl İslamı da məzhəbçiliyin düşməni olanlar yaşadır.Dini bölmək Allahını tanıyanlara, sevənlərə xas deyil.Çünki yaradan təkdir.Məzhəbçiliyi yayanlar anlamaz heç olmasa məzhəbçiliyi qəbul edənlər düşünsünlər ki,İslamı bəndəsinə Hz. peyğəmbər tərərfindən göndərən Allah məzhəbçilik deyə bir şeyi bəndəsinə buyurdumu?Təbii ki, yox  Yaradanın  elçisi olan peyğəmbər (s.ə.s) bir  dəfə də olsun  müsəlmanları şiə və ya sünni deyə ayırmadı.Çünki O Allahın əmrlərin çatdırırdı yer üzünə. Dini bölən məzhəbçilər, insanlara dinə qarşı ikrah oyadır,yalnış məlumatlarla onların beyninə nağıl və rəvayətlərə söykənən İslamı daxil edir.Yaradandan kömək isdəyən ona dua edən bəndə, niyə ürəyindən gələn sözləri öz doğma dilinəd demir, anlamadığı mənasını çox az dərk etdiyi ərəb dilində edir.Məgər Yaradan mənə ancaq bu dildə dua edin deye hər hansısa dilimi vacib buyurdu?Təbii ki, yox.O zaman şüurlu bəndə niyə dualarını ürəyindən gələn sözlərlə deyil anlamadığı dildə edir.Çünki dinsiz məzhəbçilər bunu təbliğ edir.Dua etmək üçün mütləq məkan yoxdur.Hətda Yaradanın evi sayılan Məcid belə mütləq dua yeri deyil.Dua etmək üçün,məscidə ziyarətgahlara,el arasında daha çox üz tutulan  ocaqlara getmək zaman itkisidir.Dua etmək istəyən bəndə bir şeyi anlasın ki,yaradan onun bütün varlığındadı,hər yerdədi Yaradanın məkanı yoxdu, O sənin qəlbində,beynində,düşüncəndə,hər yerdədi.Dua etmək isdədikdə mütləq yer axtarma, öz dilində Allahına müraciət edən.Allah səni eşidəcək.Xeyirxah əməllərlə məşqul olmaq isdəyən,amma İslamı bilməyən bəndələr.Dua edib, nəzir vermək üçün ocaqlara üz tutur.Ən böyük Yalnışlığa da burda yol verir.Sənin Allahın varsa və Yaradanın sənə dua etmək üçün mütləq məkan,mütləq dil buyurmayıbsa sən hansısa bir ocağa gedib seyyid dediyin insanın qohum əqrabasına nəzir deye nəyisə verəcəyinə,daha çox ehtiyacı olanalara ver.Sosial şəbəkə də hər gün paylaşımlar olur "Yardım Aksiyası" bu sənin nəzir verməyin üçün inanlığın üçün ən böyük səbəbdir.Boş-boşuna ocağa getdiyinə ehtiyacı olan insanlara yardım et.Gedib ocaqda qoç kəsdiyinə, onun pulunu xəstəsi olan bir ailəyə ver.Yaradanın bunu istəyir səndən.Ocağa gedib də dua etməyini yox.Bir dəfə bölgədə gördüyüm hadisə məni dəhşətə gətirdi.Bir qadın el arasında seyyid kimi tanınan bir nəfərə nəzir olaraq pul verdi,və dediki, "sənin cəddinə qurban olum ağa başım ağrıyır tüpür başıma ağrısı kəssin".O seyyid kimi tanınan da tüpürdü qadının başına. Bu nə deməkdir, o kimdir axı şəfa verən ey bəndə sənin bir yaradanın var onun adı Allahdır.Şəfa verən,dərd verən dərman verən odur.Daha sonra bir qadının nəfəsində var ona Yaradan tərəfində vergi verilib deye, o qadına nəzir olaraq pul verənlər qadının əlində, ayağından öpürlər ki, bu ziyarətdir o müqəddəsi.Tək müqəddəs olan Yaradandır zavallı bəndələr.Bu kimi hadisələrlə qarşılaşanda sadəcə dəhşətə gəlirəm.Axı İslam bu deyil.Axı Yaradan təkdir.Hər şeyə qadir olan bir varlıq var oda Allahdır.Seyyid,molla və ya vergili biri necə sənə kömək edə bilər.Köməyə ehtiyacın var dua et.Yaradan sənə zaman,məkan,dil sərhədi qoymadan ey bəndəm dua et, yardım edəcəm demirmi?.Bəs bu sənin nəyinə lazımdır.Bu Yaradana şərik qoşmaq anlamına gəlir, nə seyyidi,nə mollası nədəki vergili olana biri ənə yardım edəcək qüdrətə malik deyil.Günah etmə tək Allahına sığın.Dini məzhəbə bölmə var olub görməyən gözlərinin,eşitməyən qulağının açılması üçün Tanrıya dua et.Bu məzhəbçiliyin neçə canlar anldığını,neçə terror hərəkətinə gətiridyini gör duy artıq.Sənin korluğundan,karlığından itifadə edirlər, İslamı yalnışlığa sürükləyirlər.Bizə Allahın göndərdiyi İslam lazımıdır.Bəşəriyyətin sonuncu,səmavi dini olan Humanist İslam.Bizə elmi və dini kitab sayılan İslama riayət etmək lazımıdır.Hansısa "dini rəhbərin", mollanın, seyyidin,axundun fətvasına yox.Dininə dön İslamına tapın.Barış və əmin-amanlıq olan İslama.

Xəbər lenti